23 juni 2024
Basissch St Bernadette
Basissch St Bernadette
Behalve onder de naam Basissch St Bernadette ook bekend onder de namen St. Bernadetteschool en r.k.b.s. Bernadette.
Basisschool te Koggenland, Noord-Holland
Adres
Zuidermeerweg 58
1652CV ZUIDERMEER
Rooms-Katholiek