8 augustus 2020
C.F.Capelleschool
C.F.Capelleschool
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep 1 te Amsterdam.