19 maart 2019
Matthieu Wiegmanschool
Matthieu Wiegmanschool
Behalve onder de naam Matthieu Wiegmanschool ook bekend onder de naam Basisschool M Wiegman.
Basisschool te Bergen (NH.), Noord-Holland
Adres
Zakedijkje 38
1862HB BERGEN NH
Rooms-Katholiek