2 oktober 2022
Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp
Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp
Behalve onder de naam Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp ook bekend onder de naam Stg Kath Ond Hoofddorp.
0235542350
Bestuur van Instelling te Haarlemmermeer, Noord-Holland
Adres
Binnenweg 10
2132CT HOOFDDORP
Postadres
Postbus 223
2130AE HOOFDDORP
Rooms-Katholiek