20 april 2024
Christelijke School voor Speciaal Basisschool De Leilinde
Christelijke School voor Speciaal Basisschool De Leilinde
Behalve onder de naam Christelijke School voor Speciaal Basisschool De Leilinde ook bekend onder de namen Chr Sch v SBO De Leilinde en De Leilinde chr. SBO.
0416339483
Speciaal Basisonderwijs te Heusden, Noord-Brabant
Adres
Kasteellaan 41
5256GV HEUSDEN GEM HEUSDEN
Protestants-Christelijk