17 juni 2024
Vereniging Gereformeerd Onderwijs Midden Brabant
Vereniging Gereformeerd Onderwijs Midden Brabant
Behalve onder de naam Vereniging Gereformeerd Onderwijs Midden Brabant ook bekend onder de naam Geref Ond Midden Brabant.
0499373448
Bestuur van Instelling te Best, Noord-Brabant
Adres
Van Lumeystraat 1
5684CH BEST
Postadres
Postbus 163
5680AD BEST
Protestants-Christelijk