6 december 2021
basisschool Het Beekdal
basisschool Het Beekdal
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant te Breda.