7 juli 2022
Sittard-Geleen
Christelijk Onderwijs in de gemeente Sittard-Geleen
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Sittard-Geleen.
Scholen
Speciaal Basisonderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Sittard-Geleen
1. sbo-school Het Mozaiek
Valkstraat 2, SITTARD
Rooms-Katholiek