7 juli 2022
Sittard-Geleen
Christelijk Onderwijs in de gemeente Sittard-Geleen
Onderwijsinstellingen van het soort Bestuur van Instelling in de gemeente Sittard-Geleen.
Scholen
Bestuur van Instelling
Selectie instellingen in de gemeente Sittard-Geleen
1. Triade stichting voor katholiek primair onderwijs
Graaf Huynlaan 8, GELEEN
Rooms-Katholiek
2. Stichting DaCapo
Rijksweg Zuid 70, SITTARD
Rooms-Katholiek
3. Stichting Trevianum
Bradleystraat 25, SITTARD
Rooms-Katholiek
4. Stichting Kindante, leren leren, leren leven
Arendstraat 10, SITTARD
Rooms-Katholiek
5. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Mercator 1, SITTARD
Samenwerking Opb., PC, RK, Alg