25 mei 2024
Rijssen-Holten
Christelijk Onderwijs in de gemeente Rijssen-Holten
Onderwijsinstellingen van het soort Bestuur van Instelling in de gemeente Rijssen-Holten.
Scholen
Bestuur van Instelling
Selectie instellingen in de gemeente Rijssen-Holten
1. Stchting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
Veeneslagen 6, RIJSSEN
Protestants-Christelijk
2. Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Rijssen
Bevervoorde 17, RIJSSEN
Protestants-Christelijk
3. Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Holten
Schoolstraat 9, HOLTEN
Protestants-Christelijk
4. Ver TT H Verstr v Sch Ond op Reform Grondsl
Erve den Boom 7, RIJSSEN
Reformatorisch