9 augustus 2022
Roosendaal
Christelijk Onderwijs in de gemeente Roosendaal
Onderwijsinstellingen van het soort Bestuur van Instelling in de gemeente Roosendaal.
Scholen
Bestuur van Instelling
Selectie instellingen in de gemeente Roosendaal
1. Ver v PC Ond te Roosendaal
Langdonk 39, ROOSENDAAL
Protestants-Christelijk
2. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal
Rector Hellemonsstraat 1-B, ROOSENDAAL
Rooms-Katholiek
3. Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal
Gezellelaan 13, ROOSENDAAL
Rooms-Katholiek