10 mei 2021
Venlo
Christelijk Onderwijs in de gemeente Venlo
Onderwijsinstellingen van het soort Speciale School in de gemeente Venlo.
Scholen
Speciale School
Selectie instellingen in de gemeente Venlo
1. Sch v Langd Zieke Kind
Postweg 88, VENLO
Rooms-Katholiek
2. Mytyl en Tyltyl school Ulingshof
Ulingshofweg 26, VENLO
Rooms-Katholiek
3. SO-ZMLK Vijverhofschool
Vijverhofstraat 4, VENLO
Rooms-Katholiek