15 augustus 2022
Gaasterl
Christelijk Onderwijs in de gemeente Gaasterl
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Gaasterl.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Gaasterl
1. c.b.s. De Regenboog
Dokter Hattinkstrjitte 1, WIJCKEL
Protestants-Christelijk
2. c.b.s. De Skeakel
Aldewei 37, OUDEGA GAAST SLEAT
Protestants-Christelijk
3. p.c.b.s. Op 'e Terp
Jacobus Boomsmastraat 23, SONDEL
Protestants-Christelijk
4. c.b.s. De Bolster
Wikelerdyk 14, BALK
Protestants-Christelijk
5. c.b.s. De Stapstien
Lyklamawei 25, NIJEMIRDUM
Protestants-Christelijk
6. c.b.s. De Klinkert
Wijckelerweg 172, SLOTEN FR
Protestants-Christelijk
7. c.b.s. De Wâlikker
Jan Schotanuswei 44-A, OUDEMIRDUM
Protestants-Christelijk
8. de St. Ludgerusschool
Siemen de Jongstrjitte 4, BALK
Rooms-Katholiek
9. Basisschool De Toekomst
Ageommeleane 14, BAKHUIZEN
Rooms-Katholiek