9 augustus 2022
Gaasterl
Christelijk Onderwijs in de gemeente Gaasterl
Onderwijsinstellingen van denominatie Protestants-Christelijk in de gemeente Gaasterl.
Scholen
Protestants-Christelijk
Selectie instellingen in de gemeente Gaasterl
1. c.b.s. De Regenboog
Dokter Hattinkstrjitte 1, WIJCKEL
Basisschool
2. c.b.s. De Skeakel
Aldewei 37, OUDEGA GAAST SLEAT
Basisschool
3. p.c.b.s. Op 'e Terp
Jacobus Boomsmastraat 23, SONDEL
Basisschool
4. c.b.s. De Bolster
Wikelerdyk 14, BALK
Basisschool
5. c.b.s. De Stapstien
Lyklamawei 25, NIJEMIRDUM
Basisschool
6. c.b.s. De Klinkert
Wijckelerweg 172, SLOTEN FR
Basisschool
7. c.b.s. De Wâlikker
Jan Schotanuswei 44-A, OUDEMIRDUM
Basisschool
8. Csg. Gaasterland
Douwe Aukesstraat 1, BALK
Voortgezet Onderwijs