12 juni 2021
Oud-Beijerland
Christelijk Onderwijs in de gemeente Oud-Beijerland
Onderwijsinstellingen van het soort Bestuur van Instelling in de gemeente Oud-Beijerland.
Scholen
Bestuur van Instelling
Selectie instellingen in de gemeente Oud-Beijerland
1. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Hoeksche Waard
Randweg 2, OUD-BEIJERLAND
Protestants-Christelijk
2. Stichting Christelijke Scholengroep De Waard
Maseratilaan 14, OUD-BEIJERLAND
Protestants-Christelijk
3. Vereniging tot het Verstrekken van BSO op Gg te Oud Beyerland
Piet Heinstraat 44, OUD-BEIJERLAND
Protestants-Christelijk
4. Katholieke Stichting Willibrordus Oud Beyerland
Frans Halsstraat 2, OUD-BEIJERLAND
Rooms-Katholiek