25 september 2023
Nieuwkoop
Christelijk Onderwijs in de gemeente Nieuwkoop
Onderwijsinstellingen van het soort Bestuur van Instelling in de gemeente Nieuwkoop.
Scholen
Bestuur van Instelling
Selectie instellingen in de gemeente Nieuwkoop
1. Ver Opr Insth Chr Nat Sch Geref Grond Woerden
Uitweg 27, WOERDENSE VERLAAT
Protestants-Christelijk
2. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas
Ambroziolaan 32, NIEUWVEEN
Rooms-Katholiek