25 mei 2024
Gouda
Christelijk Onderwijs in de gemeente Gouda
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Gouda.
Scholen
Speciaal Basisonderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Gouda
1. Christelijke scholengemeenschap Park & Dijk
Winterdijk 6, GOUDA
Protestants-Christelijk
2. SBO ds. N.H. Beversluis
Hoogenburg 24, GOUDA
Protestants-Christelijk
3. SSBO De Oostvogel
Bernadottelaan 3, GOUDA
Rooms-Katholiek