23 juni 2024
Gorinchem
Christelijk Onderwijs in de gemeente Gorinchem
Onderwijsinstellingen van het soort Voortgezet Onderwijs in de gemeente Gorinchem.
Scholen
Voortgezet Onderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Gorinchem
1. Christelijke Scholengroep De Hoven
Oude Hoven 8, GORINCHEM
Protestants-Christelijk
2. De Noordhoek Chr. Praktijkschool
Hoefslag 8, GORINCHEM
Protestants-Christelijk
3. Gomarus Scholengemeenschap
Hoefslag 11, GORINCHEM
Reformatorisch