15 augustus 2022
Zandvoort
Christelijk Onderwijs in de gemeente Zandvoort
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Zandvoort.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Zandvoort
1. Beatrixschool
Dr Jac P Thijsseweg 24, ZANDVOORT
Protestants-Christelijk
2. Basisschool Oranje Nassau
Lijsterstraat 1, ZANDVOORT
Protestants-Christelijk
3. Basisschool Maria
Louis Davidscarre 1, ZANDVOORT
Rooms-Katholiek
4. Nicolaassch V Basisond
Dr Jac P Thijsseweg 24, ZANDVOORT
Rooms-Katholiek