17 juni 2024
Texel
Christelijk Onderwijs in de gemeente Texel
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Texel.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Texel
1. PC BS De Fontein
Burdetstraat 8, DEN BURG
Protestants-Christelijk
2. PC BS De Akker
Kotterstraat 1, OOSTEREND NH
Protestants-Christelijk
3. Jozefschool
Beatrixlaan 46, DEN BURG
Rooms-Katholiek