10 augustus 2022
Heemskerk
Christelijk Onderwijs in de gemeente Heemskerk
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Heemskerk.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Heemskerk
1. PC Basisschool De Ark
Elbestraat 4, HEEMSKERK
Protestants-Christelijk
2. Basisschool Het Rinket
Bachstraat 20, HEEMSKERK
Rooms-Katholiek
3. De Vlinderschool
Frankrijklaan 2, HEEMSKERK
Rooms-Katholiek
4. Kath BS De Lunetten
Maerten v Heemskerckstr 146, HEEMSKERK
Rooms-Katholiek
5. St Leonardus-School
Kerkweg 225, HEEMSKERK
Rooms-Katholiek
6. Anne Frankschool
Jan van Kuikweg 97, HEEMSKERK
Rooms-Katholiek
7. rkbs De Burghtweijt
Willem van Coulsterstr 2, HEEMSKERK
Rooms-Katholiek