9 augustus 2022
Haarlem
Christelijk Onderwijs in de gemeente Haarlem
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Haarlem.
Scholen
Speciaal Basisonderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Haarlem
1. SBO De Trapeze, locatie Noord
Dinkelstraat 4, HAARLEM
Protestants-Christelijk
2. Onderwijszorgcentrum/Speciale school voor Basisonderwijs De Satelliet
Albert Schweitzerlaan 8, HAARLEM
Rooms-Katholiek