9 augustus 2022
Haarlem
Christelijk Onderwijs in de gemeente Haarlem
Onderwijsinstellingen van het soort Voortgezet Onderwijs in de gemeente Haarlem.
Scholen
Voortgezet Onderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Haarlem
1. De Schakel, School v. Prakt.Onderwijs
Nicolaas van der Laanstr 25, HAARLEM
Protestants-Christelijk
2. Eerste Christelijk Lyceum
Zuider Emmakade 43, HAARLEM
Protestants-Christelijk
3. Lyceum Sancta Maria
Van Limburg Stirumstraat 4, HAARLEM
Rooms-Katholiek