29 januari 2022
Amsterdam
Christelijk Onderwijs in de gemeente Amsterdam
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Amsterdam.
Scholen
Speciaal Basisonderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Amsterdam
1. SSBO Iedersland
Johan Braakensiekhof 31, AMSTERDAM
Protestants-Christelijk
2. SBO-school De Zeppelin
Bessenpad 1, AMSTERDAM
Protestants-Christelijk
3. SSBO De Hasselbraam
Karel Klinkenbergstraat 40, AMSTERDAM
Rooms-Katholiek
4. St.Paulusschool
Dufaystraat 19, AMSTERDAM
Rooms-Katholiek
5. SSBO De Driesprong
Sloterweg 1192, AMSTERDAM
Rooms-Katholiek