29 januari 2022
Amsterdam
Christelijk Onderwijs in de gemeente Amsterdam
Onderwijsinstellingen van het soort Speciale School in de gemeente Amsterdam.
Scholen
Speciale School
Selectie instellingen in de gemeente Amsterdam
1. Professor Waterinkschool
Moreelsestraat 19, AMSTERDAM
Protestants-Christelijk
2. Scholengemeenschap Signis
Jan Tooropstraat 11, AMSTERDAM
Rooms-Katholiek
3. Alphons Laudyschool, afdeling SO
Meer en Vaart 9, AMSTERDAM
Rooms-Katholiek
4. ZMOK Sch De Kleine Prins
Orteliusstraat 28, AMSTERDAM
Rooms-Katholiek