9 augustus 2022
Alkmaar
Christelijk Onderwijs in de gemeente Alkmaar
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Alkmaar.
Scholen
Speciaal Basisonderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Alkmaar
1. Oecumenische school de Catamaran
Frederik Hendriklaan 47, ALKMAAR
Protestants-Christelijk
2. SSBO De Vlindertuin
Slochterwaard 176, ALKMAAR
Rooms-Katholiek