9 augustus 2022
Alkmaar
Christelijk Onderwijs in de gemeente Alkmaar
Onderwijsinstellingen van het soort Voortgezet Onderwijs in de gemeente Alkmaar.
Scholen
Voortgezet Onderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Alkmaar
1. CSG Jan Arentsz, Mandenmakerstraat
Mandenmakerstraat 11, ALKMAAR
Protestants-Christelijk
2. De Polsstok Oecumenische school voor praktijkonderwijs
Lorreinenlaan 27, ALKMAAR
Protestants-Christelijk
3. Petrus Canisius College (havo/vwo en vmbo)
Blekerskade 11, ALKMAAR
Rooms-Katholiek