12 mei 2021
Veenendaal
Christelijk Onderwijs in de gemeente Veenendaal
Onderwijsinstellingen van het soort Bestuur van Instelling in de gemeente Veenendaal.
Scholen
Bestuur van Instelling
Selectie instellingen in de gemeente Veenendaal
1. Stg voor Christelijk Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en Praktijkonderw
Sportlaan 11 - 13, VEENENDAAL
Protestants-Christelijk
2. Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving
Landjuweel 16 -5, VEENENDAAL
Protestants-Christelijk
3. Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
Stationsstraat 67, VEENENDAAL
Protestants-Christelijk
4. Stichting Voortgezet Onderwijs Reformatorisch Grondslag Veenendaal
Vondellaan 4, VEENENDAAL
Protestants-Christelijk
5. Stg Opr Insth Herv Sch KO en LO
Landjuweel 16 -5, VEENENDAAL
Protestants-Christelijk
6. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Kerkewijk 149, VEENENDAAL
Protestants-Christelijk
7. Ver TT H Verstr v Sch Ond op Reform Grondsl
Doddegras 26, VEENENDAAL
Reformatorisch