23 juni 2024
Utrecht
Christelijk Onderwijs in de gemeente Utrecht
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Utrecht.
Scholen
Speciaal Basisonderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Utrecht
1. SSBO Het Keerpunt
Prof. H. Bavinckstraat 3, UTRECHT
Protestants-Christelijk
2. sbo Sint Maarten, loc. Neckardreef
Neckardreef 20, UTRECHT
Rooms-Katholiek