19 juni 2024
Amersfoort
Christelijk Onderwijs in de gemeente Amersfoort
Onderwijsinstellingen van het soort Voortgezet Onderwijs in de gemeente Amersfoort.
Scholen
Voortgezet Onderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Amersfoort
1. Meerwegen Scholengroep, vestiging Farel College Amersfoort
Paladijnenweg 101, AMERSFOORT
Protestants-Christelijk
2. Accent Praktijkonderwijs Amersfoort
Wiekslag 50, AMERSFOORT
Protestants-Christelijk
3. Meridiaan College, vestiging Het Nieuwe Eemland
Daam Fockemalaan 12, AMERSFOORT
Rooms-Katholiek
4. De Baander
Zangvogelweg 152, AMERSFOORT
Rooms-Katholiek
5. Van Lodenstein College locatie Amersfoort
Utrechtseweg 228, AMERSFOORT
Reformatorisch
6. Guido de Brès, locatie Tweede Fase
Paladijnenweg 251, AMERSFOORT
Gereformeerd