12 juni 2021
Doetinchem
Christelijk Onderwijs in de gemeente Doetinchem
Onderwijsinstellingen van het soort Bestuur van Instelling in de gemeente Doetinchem.
Scholen
Bestuur van Instelling
Selectie instellingen in de gemeente Doetinchem
1. Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Wilhelm School te Doetinchem
Verdilaan 14-A, DOETINCHEM
Protestants-Christelijk
2. Stichting Gemeentelijk Rooms Katholiek Protestants Christelijk School
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Rooms-Katholiek
3. Stichting School Bestuur van de Parochie van St Jan te Kilder
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Rooms-Katholiek
4. Stichting Katholiek Onderwijs Bergh
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Rooms-Katholiek
5. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Rooms-Katholiek
6. Stichting Primair Onderwijs Achterhoek "PRO8"
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Rooms-Katholiek
7. Stichting Katholiek Onderwijs Babberich
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Rooms-Katholiek
8. Ver v Chr Basisond o Ref Grondslg v Doetinchem eo
Grevengoedlaan 109, DOETINCHEM
Reformatorisch
9. Stichting Confessioneel Onderwijs R'IJssel
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Samenwerking PC, RK
10. Stichting Primair Onderwijs De Liemers
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Samenwerking Opb., PC, RK
11. Stichting Primair Onderwijs De Liemers en omstreken, stg v opb en kath onderwijs
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Samenwerking Opb., RK
12. Stichting Achterhoek VO
Lohmanlaan 23, DOETINCHEM
Samenwerking Opb., Alg. Bijz.