9 december 2022
Barneveld
Christelijk Onderwijs in de gemeente Barneveld
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Barneveld.
Scholen
Speciaal Basisonderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Barneveld
1. Chr. school voor SBO De Vogelhorst
Ds. E. Fransenlaan 1, BARNEVELD
Protestants-Christelijk