7 juni 2023
Zwolle
Christelijk Onderwijs in de gemeente Zwolle
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Zwolle.
Scholen
Speciaal Basisonderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Zwolle
1. SSBO De Brug
Ruiterlaan 14, ZWOLLE
Protestants-Christelijk
2. Eliezerschool
Hasselterdijk 33, ZWOLLE
Protestants-Christelijk
3. De Schalm
Palestrinalaan 915, ZWOLLE
Rooms-Katholiek
4. Geref SBO Het Speelwerk
Bachlaan 152, ZWOLLE
Gereformeerd vrijgemaakt