1 juni 2023
Kampen
Christelijk Onderwijs in de gemeente Kampen
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Kampen.
Scholen
Speciaal Basisonderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Kampen
1. SSBO De Trimaran
Marinus Postlaan 1-A, KAMPEN
Protestants-Christelijk