1 juni 2023
Kampen
Christelijk Onderwijs in de gemeente Kampen
Onderwijsinstellingen van denominatie Rooms-Katholiek in de gemeente Kampen.
Scholen
Rooms-Katholiek
Selectie instellingen in de gemeente Kampen
1. RK Basissch D Trekschuit
Slenkstraat 7-A, IJSSELMUIDEN
Basisschool
2. basisschool Dr. Schaepman
Triangel 22, KAMPEN
Basisschool
3. de Mgr. Zwijsenschool
Oudestraat 244, KAMPEN
Basisschool