14 juli 2024
Haaksbergen
Christelijk Onderwijs in de gemeente Haaksbergen
Onderwijsinstellingen van denominatie Protestants-Christelijk in de gemeente Haaksbergen.
Scholen
Protestants-Christelijk
Selectie instellingen in de gemeente Haaksbergen
1. CBS Op Den Akker
de Akker 2, HAAKSBERGEN
Basisschool