19 juni 2024
Opsterland
Christelijk Onderwijs in de gemeente Opsterland
Onderwijsinstellingen van het soort Bestuur van Instelling in de gemeente Opsterland.
Scholen
Bestuur van Instelling
Selectie instellingen in de gemeente Opsterland
1. Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Bakkeveen
Foarwurker Wei 6, BAKKEVEEN
Protestants-Christelijk
2. Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs Gorredijk en Omstreken
Wabbe Wissesstrjitte 15, GORREDIJK
Protestants-Christelijk
3. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Tynje
Warrewei 72, TIJNJE
Protestants-Christelijk
4. Ver voor PC Basisond te Ureterp
Foareker 21 - 23, URETERP
Protestants-Christelijk
5. Vereniging voor Protestants Christelijk BSO in Siegerswoude eo
Foarwurk 12, SIEGERSWOUDE
Protestants-Christelijk
6. Vereniging Protestant Christelijk Basisonderwijs Jonathan
Fockema Andreaelaan 94, BEETSTERZWAAG
Protestants-Christelijk
7. Vereniging Protestants Christelijk Basissonderwijs Frieschepalen
Tolheksleane 53, FRIESCHEPALEN
Protestants-Christelijk
8. Ver v PC Basisonderwijs te Wijnjewoude en Hemrik
Welfingstrjitte 5, WIJNJEWOUDE
Protestants-Christelijk
9. Ver Stg Sch Ond Leer der Geref Kerken
Foareker 54, URETERP
Gereformeerd vrijgemaakt