19 juni 2024
Opsterland
Christelijk Onderwijs in de gemeente Opsterland
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Opsterland.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Opsterland
1. c.b.s. Betrouwen
Mjumster Wei 12, BAKKEVEEN
Protestants-Christelijk
2. Chr Basissch De Opdracht
Foareker 21 -23, URETERP
Protestants-Christelijk
3. Chr Basissch De Rank
Master Roordawei 1, TIJNJE
Protestants-Christelijk
4. p.c.b.s. De Paedwizer
Fockema Andreaelaan 94, BEETSTERZWAAG
Protestants-Christelijk
5. Chr Basisschool Rehoboth
Tolheksleane 53, FRIESCHEPALEN
Protestants-Christelijk
6. p.c.b.s. Votum Nostrum
Welfingstrjitte 5, WIJNJEWOUDE
Protestants-Christelijk
7. Chr Basisschool De Arke
Gietersewei 4, NIJ BEETS
Protestants-Christelijk
8. Chr Basissch De Librije
Wabbe Wissesstrjitte 15, GORREDIJK
Protestants-Christelijk
9. Basisschool De Foarikker
Foarwurk 12, SIEGERSWOUDE
Protestants-Christelijk
10. Gereformeerde basisschool Eben-Haëzer
Foareker 54, URETERP
Gereformeerd vrijgemaakt