19 juni 2024
Opsterland
Christelijk Onderwijs in de gemeente Opsterland
Onderwijsinstellingen van denominatie Gereformeerd vrijgemaakt in de gemeente Opsterland.
Scholen
Gereformeerd vrijgemaakt
Selectie instellingen in de gemeente Opsterland
1. Gereformeerde basisschool Eben-Haëzer
Foareker 54, URETERP
Basisschool
2. Ver Stg Sch Ond Leer der Geref Kerken
Foareker 54, URETERP
Bestuur van Instelling