19 juni 2024
Opsterland
Christelijk Onderwijs in de gemeente Opsterland
Onderwijsinstellingen van denominatie Protestants-Christelijk in de gemeente Opsterland.
Scholen
Protestants-Christelijk
Selectie instellingen in de gemeente Opsterland
1. c.b.s. Betrouwen
Mjumster Wei 12, BAKKEVEEN
Basisschool
2. Chr Basissch De Opdracht
Foareker 21 -23, URETERP
Basisschool
3. Chr Basissch De Rank
Master Roordawei 1, TIJNJE
Basisschool
4. p.c.b.s. De Paedwizer
Fockema Andreaelaan 94, BEETSTERZWAAG
Basisschool
5. Chr Basisschool Rehoboth
Tolheksleane 53, FRIESCHEPALEN
Basisschool
6. p.c.b.s. Votum Nostrum
Welfingstrjitte 5, WIJNJEWOUDE
Basisschool
7. Chr Basisschool De Arke
Gietersewei 4, NIJ BEETS
Basisschool
8. Chr Basissch De Librije
Wabbe Wissesstrjitte 15, GORREDIJK
Basisschool
9. Basisschool De Foarikker
Foarwurk 12, SIEGERSWOUDE
Basisschool
10. Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Bakkeveen
Foarwurker Wei 6, BAKKEVEEN
Bestuur van Instelling
11. Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs Gorredijk en Omstreken
Wabbe Wissesstrjitte 15, GORREDIJK
Bestuur van Instelling
12. Vereniging Christelijk Basisonderwijs Tynje
Warrewei 72, TIJNJE
Bestuur van Instelling
13. Ver voor PC Basisond te Ureterp
Foareker 21 - 23, URETERP
Bestuur van Instelling
14. Vereniging voor Protestants Christelijk BSO in Siegerswoude eo
Foarwurk 12, SIEGERSWOUDE
Bestuur van Instelling
15. Vereniging Protestant Christelijk Basisonderwijs Jonathan
Fockema Andreaelaan 94, BEETSTERZWAAG
Bestuur van Instelling
16. Vereniging Protestants Christelijk Basissonderwijs Frieschepalen
Tolheksleane 53, FRIESCHEPALEN
Bestuur van Instelling
17. Ver v PC Basisonderwijs te Wijnjewoude en Hemrik
Welfingstrjitte 5, WIJNJEWOUDE
Bestuur van Instelling