15 augustus 2022
Lemsterland
Christelijk Onderwijs in de gemeente Lemsterland
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Lemsterland.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Lemsterland
1. c.b.s. Eben Haëzer
De Grieen 5, OOSTERZEE
Protestants-Christelijk
2. Basisschool De Spoarsike
De Veenscheiding 14, ECHTENERBRUG
Protestants-Christelijk
3. Chr Bs de Arke
Tramdyk 10, LEMMER
Protestants-Christelijk
4. Daltonschool Sint Jozef
Markerstraat 9, LEMMER
Rooms-Katholiek