15 augustus 2022
Lemsterland
Christelijk Onderwijs in de gemeente Lemsterland
Onderwijsinstellingen van denominatie Rooms-Katholiek in de gemeente Lemsterland.
Scholen
Rooms-Katholiek
Selectie instellingen in de gemeente Lemsterland
1. Daltonschool Sint Jozef
Markerstraat 9, LEMMER
Basisschool