17 juni 2024
Groningen
Christelijk Onderwijs in de gemeente Groningen
Onderwijsinstellingen van het soort Voortgezet Onderwijs in de gemeente Groningen.
Scholen
Voortgezet Onderwijs
Selectie instellingen in de gemeente Groningen
1. Willem Lodewijk Gymnasium
Verzetsstrijderslaan 220, GRONINGEN
Protestants-Christelijk
2. De Bolster Christelijke school voor Praktijkonderwijs
Multatulistraat 91, GRONINGEN
Protestants-Christelijk
3. Wessel Gansfortcollege - Heerdenpad
Heerdenpad 8, GRONINGEN
Protestants-Christelijk
4. Gomarus College
Vondelpad 1, GRONINGEN
Gereformeerd